DE NEDERLANDSE "MILITAIRE" AANTEKENSTROOK
 Hoofdstuk Informatie


Landelijke Vereniging Van Aantekenstrookjesverzamelaars

Naam vereniging  :  Landelijke Vereniging Van Aantekenstrookjesverzamelaars (LVVA)
 
Verzamel object  :  Aantekenstrookjes
 
Doelgroep  :  Iedereen die belangstelling heeft voor aantekenstrookjes en aangetekende post
 
Verzamelgebieden  :  Losse stroken en/of aangetekende brieven van postkantoren, bedrijven of speciale gelegenheden maar ook opdrukken, foutdrukken of rijdende postkantoren

Dit kan ook naar uiterlijke kenmerken, zoals letter- of cijfertype, papiersoort of 2 of 4 zijdig getand met no

Ook buitenlandse stroken worden door velen verzameld
 
Hoe  :  Organiseren van ruilbeurzen
Ieder kwartaal een mededelingenblad
Propaganda maken op Filateliebeurs, Postex en andere mogelijkheden
 
Aktiviteiten  :  Kantorenlijst ( op papier en CD-rom )
Landelijke rondzending voor en door leden
Schriftelijke veiling voor en door leden
Bemiddeling nalatenschap na overlijden


CONTACTGEGEVENS
Secretaris   :   L.L. Louwerse
Adres   :   Kon. Wilhelminastraat 51
Postcode / Plaats   :   2811 TT  REEUWIJK
Telefoon   :   0182 - 395103


Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van FilatelistenVerenigingen ( KNBF )

Ingeschreven bij de KvK Leiden onder nummer 40447209